Pravna obavijest

Tvrtka Forest Laboratories Europe i njezini ogranci (“Forest”), Forest Laboratories UK, Forest Ireland i Forest Tosara, posjeduju određene web-stranice (“Forestove web-stranice”) s ciljem pružanja informacija i educiranja. Zdravstvene informacije na Forestovim web-stranicama služe samo u edukativnu svrhu, a ne kao zamjena za razgovor s liječnikom ili drugim pružateljem zdravstvenih usluga. Upotrebom Forestove web-stranice prihvaćate, bez izmjena, uvjete, odredbe i obavijesti sadržane na stranici i sve primjenjive zakone.

Upotreba web-stranice

Tvrtka Forest Laboratories Europe ovime vas ovlašćuje da kopirate dokumente koje Forest objavljuje na internetu isključivo za nekomercijalnu i osobnu upotrebu. Ovo ovlaštenje daje se pod uvjetom da sve kopije dokumenata koje izradite zadržavaju autorsko pravo i druge napomene o vlasništvu koje su ovdje sadržane. Sve daljnje kopije ne smiju se ponovno kopirati, reproducirati, mijenjati ili distribuirati na drugi način. Premda će tvrtka Forest Laboratories Europe upotrebljavati sav razuman napor da osigura točnost informacija prikazanih na ovoj web-stranici i da pruži ažurne informacije, ona ne daje niti podrazumijeva bilo kakva jamstva u vezi s točnošću informacija. www.sudodata.orbitalmedianetwork.co.uk služi za isključivu upotrebu od strane tvrtke Forest Laboratories UK Ltd, a bilo koji materijal treće strane koji se bude smatrao promotivnim bit će uklonjen na temelju odluke tvrtke Forest Laboratories UK Ltd.

Ništa što je ovdje sadržano ne smatra se prenošenjem, bilo podrazumijevano, isključenjem ili na neki drugi način, bilo koje licencije ili prava za bilo koji patent ili zaštitni znak tvrtki Forest ili bilo koje treće strane. Svi nazivi proizvoda, bilo da se pojavljuju sa ili bez zaštitnog simbola zaštitni su znakovi tvrtki Forest Laboratories Inc., Forest Laboratories UK Ltd., Tosara Products Ltd. ili njihovih davatelja licencije ili partnera u zajedničkim pothvatima. Upotreba ovih zaštitnih znakova ili bilo kojih drugih materijala, osim u svrhe koje su prethodno dopuštene, izričito je zabranjeno i može označavati kršenje prava na zaštitni znak.

Poveznice trećih strana

S ciljem pružanja dodatne vrijednosti našim posjetiteljima, Forestove web-stranice mogu sadržavati poveznice na druge web-stranice na internetu koje su u vlasništvu i pod upravom dobavljača treće strane i drugih trećih strana. Ipak, čak i ako je treća strana povezana s tvrtkom Forest, Forest nema nikakvu kontrolu nad povezanim web-stranicama te sve povezane web-stranice imaju vlastite prakse u vezi s privatnošću i prikupljanjem podataka koje ne ovise o tvrtki Forest. Forest ne daje nikakve izjave ili jamstva i ne prihvaća nikakvu odgovornost u vezi s kvalitetom, sadržajem, prirodom ili pouzdanošću web-stranica koje su dostupne putem hiperveze na Forestovim web-stranicama ili web-stranicama koje pružaju poveznice na Forestove web-stranice. Povezane web-stranice nisu pod kontrolom tvrtke Forest te tvrtka Forest nije odgovorna za sadržaj bilo kojih povezanih web-stranica ili poveznica sadržanih na povezanoj web-stranici, ili za bilo koji pregled, izmjene ili ažuriranja na takvim web-stranicama. Forest pruža ove poveznice za vašu upotrebu prema želji, a njihovo uključivanje ne podrazumijeva povezanost, odobravanje ili prihvaćanje web-stranice ili bilo kojih informacija sadržanih ondje od strane tvrtke Forest. Povezane web-stranice služe za vašu upotrebu prema želji, stoga im pristupate o vlastitom riziku.

Odricanje od odgovornosti i ograničenje odgovornosti

Tvrtka Forest ne daje nikakva jamstva ili izjave u pogledu točnosti ili potpunosti sadržaja na Forestovoj web-stranici, kao ni sadržaja na bilo kojoj povezanoj web-stranici. Ova stranica se pruža “TAKVA KAKVA JEST” BEZ IKAKVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA O UTRŽIVOSTI, PODOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI NEKRŠENJU ZAKONA. FOREST NE IZJAVLJUJE NITI JAMČI DA SU MATERIJALI NA OVOJ WEB-STRANICI TOČNI, POTPUNI, POUZDANI, AKTUALNI ILI BEZ POGREŠAKA. FOREST NE IZJAVLJUJE NITI JAMČI DA OVA WEB-STRANICA ILI NJEZIN POSLUŽITELJ ILI POSLUŽITELJI NE SADRŽE VIRUSE ILI DRUGE ŠTETNE KOMPONENTE. Neke nadležnosti ne dopuštaju isključivanje podrazumijevanih jamstava, stoga se prethodno navedeno isključivanje možda ne odnosi na vas.

TVRTKA FOREST NI U KOJEM SLUČAJU NIJE ODGOVORNA ZA BILO KOJU IZRAVNU, POSEBNU, NEIZRAVNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU, ILI BILO KOJU DRUGU ŠTETU BILO KOJE VRSTE, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, GUBITAK UPOTREBE, GUBITAK DOBITI ILI GUBITAK PODATAKA, NEOVISNO O TOME RADI LI SE O POSTUPKU IZ UGOVORA, ŠTETNOJ RADNJI (UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, NEMAR) ILI DRUGOME, NASTALOJ ZBOG ILI NA BILO KOJI NAČIN POVEZANO S UPOTREBOM OVE WEB-STRANICE ILI MATERIJALA SADRŽANIH NA NJOJ ILI KOJIMA SE PRISTUPA PUTEM OVE WEB-STRANICE.

Primjenjivi zakon

Ovi se uvjeti i odredbe uređuju i tumače u skladu sa zakonima Ujedinjenog Kraljevstva, bez obzira na izbor zakonskih načela.